Nieuwsberichten

Nieuwsberichten van de gemeente Losser

 • Leerlingen van De Martinus en De Saller voeren actie tegen pesten met de Toffe Perenboom

  05 april 2024

  Vandaag plantten basisschoolleerlingen van De Martinus en De Saller in Losser een perenboom op hun schoolplein. In deze boom kunnen de kinderen van de twee basisscholen kaartjes ophangen met complimentjes voor elkaar. Elk kaartje begint met: ‘Je bent een toffe peer omdat …’ Voorafgaand aan het planten van de bomen zijn de kinderen uit de leerlingenraad en het leerlingenpanel van de twee basisscholen de klassen rond geweest. Hier hebben zij aandacht gevraagd voor het thema pesten.

 • Uitbreiding elektriciteitsnetwerk Luttermolenveld

  05 april 2024

  De komende jaren werkt Enexis Netbeheer aan een toekomstbestendig elektriciteitsnet in Nederland. 1 op de 3 straten in Nederland gaat open. Vanaf 29 april start Enexis met het vervangen van het elektriciteitsnet in het Luttermolenveld.

 • Losser maakt afspraken voor windenergie met provincie

  15 april 2024

  Het college heeft besloten om een ‘programmeringsafspraak’ te maken met de
  provincie Overijssel over windenergie in Losser.

 • SOGL: waar zit de zzp’er in Losser?

  25 maart 2024

  Waar de meeste bedrijven georganiseerd zijn in een van de ondernemersverenigingen in de gemeente, is de zzp’er in Losser relatief onzichtbaar. Peter Onland (secretaris) en Mendy ten Veen (lid) van de Stichting Samenwerkende Ondernemers Gemeente Losser (SOGL) roepen de zzp’er op zich bij hen aan te sluiten.

 • Gemeente Losser trapt NK Tegelwippen af met 495 gewipte tegels aan de Troelstrastraat in Overdinkel

  22 maart 2024

  Het jaarlijkse NK Tegelwippen is weer van start! Van 21 maart tot en met 31 oktober 2024 gaat Losser de strijd aan met ruim 150 Nederlandse gemeenten om de openbare ruimte en tuinen klimaatbestendiger te maken en de biodiversiteit te bevorderen. De aftrap werd donderdag gedaan aan de Troelstrastraat in Overdinkel, samen met de buurt.

 • Twentse gemeenten trekken samen op om sport voor iedereen mogelijk te maken

  21 maart 2024

  Op 20 maart hebben de wethouders van 14 Twentse gemeenten* de Twentse visie op sport en
  bewegen 2024-2027 vastgesteld. Met deze visie spreken de gemeenten af om samen te werken
  op het gebied van sport. Door samen te werken kunnen gemeenten hun kennis en kracht
  bundelen. Of dingen op regionale schaal organiseren, als dat beter werkt dan per gemeente
  apart.

 • JOUW Wonen bouwt zeven woningen op locatie voormalige Martinusschool

  21 maart 2024

  JOUW Wonen gaat op de locatie van de voormalige Martinusschool zeven woningen bouwen. Vandaag, donderdag 21 maart, tekenden wethouder Jan Engels en Henk Wiggers en Marko Hartmann van JOUW Wonen de koopovereenkomst voor het perceel op de hoek Enschedesestraat/Zweermanstraat.

 • ‘Iedereen moet mee kunnen doen’

  20 maart 2024

  Gemeente Losser heeft zojuist de inclusieagenda opgesteld. Met de inclusieagenda zetten we
  ons in voor gelijkheid en gelijke kansen voor alle inwoners. Samen met ervaringsdeskundigen
  en samenwerkingspartners uit onze gemeente werken we aan initiatieven om discriminatie,
  uitsluiting en ongelijkheid door geslacht, etniciteit, leeftijd, fysieke- of lichamelijke beperking
  en seksuele geaardheid tegen te gaan.

 • Meer kruidenrijk grasland in gemeente Losser

  25 maart 2024

  Met een bijdrage van € 10.000 aan de actie ‘Kruidenrijk grasland’ helpt de Gemeente Losser
  haar boeren (veehouders) te verduurzamen. In combinatie met een eigen bijdrage van de
  boeren kan met dit geld 70 hectare regulier grasland omgezet worden naar kruidenrijk
  grasland.

 • College vraagt advies raad op vergunning noodopvang asielzoekers in hotel Dinkeloord

  19 maart 2024

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de vergunningsaanvraag van het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) doorgeleid naar de gemeenteraad van Losser.