Samen voor een Sterker Overdinkel van start

De afgelopen tijd zijn al veel gesprekken gevoerd in het dorp. In de tweede helft van 2024 start de uitvoering.

Samen werken aan een leefbaar, gezond, veilig en ondernemend Overdinkel. Dat is het doel van het project Samen voor een sterker Overdinkel. De afgelopen tijd zijn al veel gesprekken gevoerd in het dorp. In de tweede helft van 2024 start de uitvoering. 

Wethouder Milad Lahdo: “Overdinkel is een trots en actief dorp, waar veel gebeurt en de inwoners elkaar kennen. Maar er zijn ook zorgen; we zien inwoners die moeite hebben om rond te komen, er is soms overlast en er zijn zorgen over de gezondheid van inwoners. Daarom willen we aan de slag met het project Samen voor een sterker Overdinkel.”

Gesprekken 

De afgelopen periode heeft de gemeente gesprekken gevoerd met verschillende personen en organisaties uit het dorp, zoals de dorpsraad, het kulturhus, het onderwijs en sport- en cultuurverenigingen. “Deze gesprekken hebben ons geholpen het beeld van Overdinkel scherper te krijgen, en samen te werken aan manieren om het dorp te versterken”, aldus wethouder Lahdo. 
De gemeente werkt nu verder aan een uitvoeringsprogramma. Hier wordt op de vier thema’s uitgewerkt welke activiteiten samen met het dorp worden opgepakt. Ook dit wordt samen gedaan met inwoners en organisaties uit het dorp. 

Scoren in de Wijk

Tijdens het dorpsfeest komend weekend is al een eerste activiteit: Scoren in de Wijk van FC Twente is zaterdag aanwezig met een springkussen en een activiteit voor de jeugd. Zij gaan dan in gesprek met inwoners om te kijken wat er speelt in Overdinkel. Alle inwoners van Overdinkel zijn van harte welkom om mee te doen en mee te praten.