Toegankelijkheidsverklaring

In Losser willen we dat iedereen kan meedoen. Al onze voorzieningen moeten toegankelijk zijn voor alle inwoners. Dat geldt ook voor onze websites en online diensten. We blijven de gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid steeds verbeteren.

Toegankelijkheid behouden en verbeteren

Wij nemen maatregelen om Losser.nl toegankelijk(er) te maken en te houden.

 • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij op.
 • Interne controle: de webredactie toetst vóór en na publicatie de inhoud op toegankelijkheid. Dit gebeurt ook periodiek.
 • Werkwijze webredactie: we hebben afspraken over het schrijven van duidelijke teksten.
 • Software: we gebruiken speciale software voor controle op toegankelijkheidseisen.
 • Training: de webredactie heeft een training over toegankelijkheid gevolgd.
 • Melden: we vragen bezoekers van de website eventuele problemen met toegankelijkheid te melden.
 • Doorontwikkeling: bij technische doorontwikkeling is digitale toegankelijkheid een uitgangspunt.

Status toegankelijkheidslabel van Gemeente Losser. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Uitzonderingen op toegankelijkheid

Losser werkt doorlopend aan het verbeteren van de websites en online diensten. Niet alle onderdelen zijn op dit moment al helemaal toegankelijk. De uitzonderingen noemen we hier.

Documenten (downloads)

Op Losser.nl zijn veel documenten te vinden. Het overgrote deel zijn pdf-bestanden. Nog niet alle documenten zijn toegankelijk. We pakken dit als volgt aan:

 • We bouwen het aantal pdf’s op de website af en zijn kritisch bij het plaatsen van nieuwe documenten.
 • Pdf-bestanden bij projecten en wegwerkzaamheden zijn vaak kaarten of plattegronden die moeilijk toegankelijk te maken zijn. We lichten dan de plannen toe en zorgen voor contactgegevens.
 • Ons streven is dat in 2024 het grootste deel van de documenten toegankelijk is, of dat we een alternatief bieden.

Video's

Op onze website verwijzen we naar video’s op ons YouTube-kanaal. Wij hanteren de volgende uitgangspunten:

 • Nieuwe video's voorzien we van ondertiteling. Of we bieden de uitgeschreven tekst van de video aan.
 • Bij oudere video's onderzoeken we of er toegankelijke alternatieven beschikbaar zijn.
 • We onderzoeken de mogelijkheden voor het toevoegen van audiodescriptie aan onze video's. We volgen de ontwikkelingen bij YouTube op dit gebied en onderzoeken de mogelijkheden voor het gebruik van een alternatieve videoplayer.

Kaarten

We proberen nieuw kaartmateriaal zo toegankelijk mogelijk aan te bieden.

Problemen, vragen of opmerkingen

Als u een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten:

Binnen 5 werkdagen krijgt u van ons een ontvangstbevestiging. We informeren u over de voortgang en de uitkomst. Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Meld het ons ook als u vragen, tips of opmerkingen heeft.

Onderzoeken toegankelijkheid