RSS

Via RSS wordt u automatisch en direct geattendeerd op actuele informatie van bijvoorbeeld nieuwssites (RSS staat voor Really Simple Syndication). Losser.nl biedt een RSS-feed aan van alle actuele berichten. Als u onderstaande link aanklikt kunt u deze aan uw RSS-reader toevoegen.