College van burgemeester en wethouders

B&W, besluitenlijsten, taakverdeling, nevenfuncties

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente.

Losser wordt bestuurd door een coalitie van: 

 • Burgerforum
 • D66
 • PvdA

De burgemeester en wethouders hebben ieder een eigen portefeuille met taken. Bij hun werkzaamheden krijgen ze advies van de gemeentesecretaris.

Verzoek of aanvraag

Belangrijk om te weten: een officieel verzoek of een aanvraag stuurt u niet rechtstreeks naar de burgemeester of de wethouders. U kunt een verzoek of aanvraag op verschillende manieren doen:

Op deze manier komt uw verzoek of aanvraag sneller bij de juiste persoon terecht. En kunnen wij u eerder een reactie geven.

Burgemeester Cia Kroon

Burgemeester Cia Kroon

Contact:

Portefeuille:

 • Openbare orde en veiligheid
 • Brandweer
 • Bestuurlijke integriteit
 • Internationale betrekkingen
 • Interbestuurlijke samenwerking
 • Strategische allianties
 • Bestuurszaken

wethouder Marian Oosterbroek

Wethouder Marian Oosterbroek (Burgerforum)

Contact:

Portefeuille:

 • Wmo
 • Jeugdzorg
 • Volksgezondheid
 • Welzijn
 • Inwonerparticipatie
 • Financiën en belastingen
 • Inkoop- en aanbestedingsbeleid
 • Subsidiebeleid
 • Dierenwelzijn
 • Samenwerking Losser-Enschede
 • Publiekszaken
 • Automatisering en informatievoorziening
 • Vergunningverlening
 • 1e locoburgemeester
 • Contactwethouder Overdinkel en De Lutte
 • Communicatie en representatie
 • Project omgevingswet
 • Project toekomstvisie Losser
 • Project sporthal De Lutte
 • Project Aloysiuslocatie

wethouder Jaimi van Essen

Wethouder Jaimi van Essen (D66)

Contact:

Portefeuille:

 • Klimaat en energietransitie
 • Milieubeleid
 • Afval
 • Vastgoed, bezit en grondzaken, inclusief sportaccommodaties
 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Verkeer en vervoer
 • Inrichting en beheer openbare ruimte
 • P&O
 • Openbare werken, inclusief servicebedrijf
 • Handhaving
 • Onderwijs
 • 2e locoburgemeester
 • Contactwethouder Glane en Beuningen
 • Project centrumontwikkeling De Lutte en Losser

wethouder Jimme Nordkamp

Wethouder Jimme Nordkamp (PvdA)

Contact:

Portefeuille:

 • Werk en Inkomen
 • Participatiewet en re-integratie
 • Vluchtelingen en statushouders
 • Wonen
 • Economische zaken
 • Recreatie en toerisme
 • Cultureel erfgoed
 • Sport en cultuur
 • Landbouw en buitengebied
 • 3e locoburgemeester
 • Contactwethouder Losser
 • Project sociaaleconomische structuurversterking Overdinkel

Gemeentesecretaris Jelmer van Dam

Gemeentesecretaris Jelmer van Dam

Contact:

Nevenfuncties

Nevenfuncties burgemeester, wethouders en gemeentesecretaris

Coalitieakkoord

Coalitieakkoord 2022

Besluitenlijsten

Besluitenlijsten van burgemeester en wethouders (wekelijks pdf-bestand)