Omgevingsvergunning

Als u wilt bouwen of verbouwen heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Dit geldt ook als u iets anders aan uw omgeving wilt veranderen.

Controle en aanvraag

  • Controleer via het Omgevingsloket of u een vergunning moet aanvragen voor uw werkzaamheden.
  • Als u een vergunning nodig heeft, kunt u uw aanvraag meteen indienen via het Omgevingsloket. Via dit landelijke loket komt uw aanvraag bij de gemeente Losser terecht.
  • Na uw aanvraag zijn er 2 mogelijkheden: de procedure duurt 8 weken of 26 weken. Op basis van de activiteiten die u wilt uitvoeren bepalen we de procedure.

Kosten

De kosten van de aanvraag van een omgevingsvergunning vindt u in de legesverordening.

Energieloket

Maak bij het energiezuiniger maken van uw woning gebruik van het Energieloket.

Meer informatie