Nevenfuncties burgemeester, wethouders en gemeentesecretaris

Burgemeester G.J. Kok

Functies op basis van burgemeestersambt:

 • Lid algemeen bestuur Veiligheidsregio Twente (onbezoldigd)
 • Lid algemeen bestuur Euregio (onbezoldigd)

Functies op persoonlijke titel:

Geen

Wethouder M.J.H. Oosterbroek

Functies op basis van wethouderschap:

 • Lid algemeen bestuur Samen Twente (onbezoldigd)
 • Lid algemeen en dagelijks bestuur Openbaar Lichaam Crematoria Twente (onbezoldigd)
 • Lid algemeen bestuur Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (onbezoldigd)
 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Omgevingsdienst Twente (onbezoldigd)
 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Stadsbank Oost-Nederland
 • Plaatsvervangend lid bestuur Recreatieschap Twente (onbezoldigd)
 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Euregio (onbezoldigd)

Functies op persoonlijke titel:

Geen

Wethouder J. Engels

Functies op basis van wethouderschap:

 • Lid algemeen bestuur Omgevingsdienst Twente (onbezoldigd)
 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Samen Twente (onbezoldigd)
 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Openbaar Lichaam Crematoria Twente (onbezoldigd)
 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (onbezoldigd)
 • Gemeentelijk vertegenwoordiger in aandeelhoudersvergaderingen Twence (onbezoldigd)
 • Gemeentelijk vertegenwoordiger in aandeelhoudersvergadering Twente Milieu (onbezoldigd)

Functies op persoonlijke titel:

 • Lid Raad van Toezicht Stichting Stadskamer Doetinchem (onbezoldigd)
 • Penningmeester Muziekvereniging Apollo Goor (onbezoldigd)

Wethouder M. Lahdo

Functies op basis van wethouderschap:

 • Lid algemeen bestuur Stadsbank Oost-Nederland (onbezoldigd)
 • Lid bestuurlijk overleg Sociaal Economische Structuurversterking (onbezoldigd)
 • Lid bestuur Recreatieschap Twente (onbezoldigd)

Functies op persoonlijke titel:

Geen

Gemeentesecretaris drs. J. van Dam

Geen nevenfuncties