Anterieure overeenkomst project “Martinuskerklocatie Kloppenstraat 75-77 Losser” 

Type bekendmaking
overig
Status
ter informatie
Locatie (postcodes)
  • 7581EB 77
  • 7581EB 75
Publicatiedatum
07-12-2023

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Losser maakt bekend dat zij een anterieure overeenkomst, als bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening, heeft gesloten met de eigenaar van de voormalig Martinuskerklocatie, Kloppenstraat 75-77 te Losser, kadastraal bekend gemeente Losser, sectie N nummer 4699.

Beschrijving

Exploitant is voornemens het betreffende perceel te ontwikkelen met woningbouw.

Omschrijving

In de overeenkomst zijn de voorwaarden geregeld waaronder de gemeente Losser bereid is geweest het geldende bestemmingsplan te wijzigen.

Ter inzage

Een zakelijke beschrijving van de overeenkomst kan met ingang van donderdag 7 december 2023 gedurende zes weken tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser en kan ook via deze website worden bekeken.

Procedure

Tegen het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders tot goedkeuring van de overeenkomsten kan geen bezwaar worden gemaakt.

Losser, 6 december 2023

Publicatie

  1. De week van Losser
  2. www.losser.nl

Bijlagen