Anterieure overeenkomst Kroepsweg 1, De Lutte

Type bekendmaking
overig
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 7587RJ 1
Publicatiedatum
20-12-2023

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Losser maakt bekend dat zij een anterieure overeenkomst, als bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening, heeft gesloten met de exploitant van de Kroepsweg 1 in De Lutte. 

Beschrijving

Beschrijving

Exploitant is voornemens om het centrumgebouw te splitsen in drie gebouwen. Twee gebouwen worden herontwikkeld met in totaal 37 appartementen. Het andere gebouw blijft in gebruik als sporthal. Daarnaast wordt het buitenterrein heringericht met groen, waterberging en de benodigde parkeerplaatsen.

Omschrijving

In de overeenkomst zijn de voorwaarden geregeld waaronder de gemeente Losser bereid is geweest het geldende bestemmingsplan te wijzigen.

Procedure

Ter inzage

Een zakelijke beschrijving van de overeenkomsten kan met ingang van donderdag 21 december 2022 gedurende zes weken tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser en kan ook via deze website worden bekeken.

Tegen het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders tot goedkeuring van de overeenkomsten kan geen bezwaar worden gemaakt.

Losser,  20 december 2023

Publicatie

  1. De week van Losser
  2. www.losser.nl

Bijlagen