Energietoeslag en vergoedingen hoge energiekosten

Voor inwoners met een beperkt inkomen zijn er verschillende vergoedingen voor de hogere energiekosten

Voor inwoners met een beperkt inkomen zijn er verschillende vergoedingen voor de hogere energiekosten.

Energietoeslag 2023

Ook in 2023 komen zelfstandige huishoudens met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm in aanmerking voor een energietoeslag. De energietoeslag in Losser is vastgesteld op € 1300. Van een groot aantal huishoudens is bekend dat zij aan de voorwaarden voldoen. Zij hebben de energietoeslag begin december 2023 automatisch gekregen. Wie de energietoeslag niet heeft gehad maar wel in aanmerking denkt te komen, kan een aanvraag doen. Let op, aanvragen kan tot en met 30 juni 2024.

Aanvragen

Aanvraagformulier Energietoeslag 2023

Stuur het ingevulde aanvraagformulier en de bijlagen op:

 • Via e-mail: wijz@losser.nl. Print het formulier, vul het in en onderteken het. Scan het ingevulde formulier in en stuur het op.
 • Per post: Gemeente Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser, t.a.v. Team Werk en Inkomen. Of geef het af bij de balie in het Lossers Hoes.

U kunt het aanvraagformulier ook ophalen bij de receptie van ’t Lossers Hoes. Of bel met 053 - 537 74 00 en vraag om het formulier naar u op te sturen.

Wij beoordelen uw aanvraag. U krijgt van ons een brief waarin staat of u de energietoeslag krijgt of niet. Bel bij vragen met toegangsteam wijz via 053 - 537 74 00.

Voorwaarden

 • U heeft een zelfstandig huishouden in de gemeente Losser.
 • U bent 21 jaar of ouder.
 • U heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning.
 • U woont niet in een inrichting of instelling. Woont u daar wel en betaalt u zelf de kosten voor energie, dan heeft u mogelijk wél recht op energietoeslag.
 • U bent geen student en ontvangt geen studiefinanciering (WSF 2000). Voor studenten is er een aparte regeling via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).
 • Uw inkomen is maximaal 120% van de bijstandsnorm, de bedragen staan hieronder.
Sociaal minimum, netto inkomen per maand (met vakantietoeslag)
  21 jaar tot AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd
Alleenstaande of alleenstaande ouder € 1459,94 € 1629,19
Samenwonend/getrouwd € 2085,62 € 2212,32 (1 of allebei heeft/hebben pensioenleeftijd bereikt)

Jongeren van 18 tot 21 jaar

Aan jongeren van 18 tot 21 jaar mogen wij wettelijk gezien de energietoeslag niet uitkeren. Toch zijn er jongeren die zelfstandig wonen en wel voldoen aan de voorwaarden om energietoeslag te krijgen. Alleen door hun jonge leeftijd hebben zij er geen recht op. De gemeente heeft daarom besloten hen ook een bijdrage te geven voor hun hoge energiekosten. Ook voor deze jongeren is € 1300 beschikbaar. Zij kunnen hiervoor ook het aanvraagformulier van de energietoeslag gebruiken.

Voorwaarden

 • Je bent 18, 19 of 20 jaar
 • Je woont zelfstandig
 • Je hebt energiekosten

Tijdelijk Noodfonds Energie

Het Tijdelijk Noodfonds Energie is voor huishoudens met een hoge energierekening en een lager inkomen. Huishoudens die in aanmerking komen krijgen 6 maanden lang een deel van hun energierekening betaald. Aanvragen is op dit moment niet mogelijk, Kijk op Tijdelijk Noodfonds Energie voor meer informatie.

Besparen op energie

Vaak kunt u door energie te besparen ook kosten besparen. Kijk op Duurzaam wonen (Energieloket).

Pas op voor nepberichten en neptelefoontjes

Misschien wordt u benaderd door mensen die zeggen dat u recht heeft op de energietoeslag. En die uw gegevens vragen. Ga niet in op deze e-mails, sms’jes, appjes of telefoontjes. Dit zijn criminelen.