Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Zwembad Brilmansdennen kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van het zwembad. Wij verkrijgen deze gegevens als u bijvoorbeeld een abonnement bij ons afsluit of uw kind opgeeft voor de zwemles. Ook als u onze website www.losser.nl/brilmansdennen bezoekt, kunt u ons gegevens verstrekken in de vorm van een IP-adres.
Zwembad Brilmansdennen kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • Geboortedatum
  • E-mailadres
  • Foto van abonnementhouder

Waarom heeft zwembad Brilmansdennen deze gegevens nodig?

Wij verwerken uw gegevens om uw toegangspas te registreren waarop uw abonnement staat. Uw toegangspas is persoonsgebonden en daartoe hebben wij deze gegevens nodig.
De geboortedatum wordt gebruikt voor het zwemlestraject. Het e-mailadres wordt enkel gebruikt voor communicatie, bijv.  om u te informeren met een nieuwsbrief of voor een klanttevredenheidsonderzoek na een behaald diploma.

Hoe lang bewaart zwembad Brilmansdennen gegevens?

Wij bewaren uw gegevens zolang u een toegangspas van ons in uw bezit heeft. Als u deze pas inlevert, worden uw gegevens verwijderd.

Delen met anderen

Zwembad Brilmansdennen verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Videobeelden die worden gemaakt

Binnen zwembad Brilmansdennen zijn er camera’s geplaatst in de zwemzalen en bij de entree en receptie. De camera’s  in de zwemzaal zijn hoofdzakelijk in gebruik tijdens de zwemles. Ouders kunnen dan de verrichtingen van hun kind zien op de Tv’s in de horecaruimte. De camera bij de kassa en entree dienen voor de veiligheid van gasten en medewerkers. Deze beelden worden maximaal 4 weken bewaard. Zwembad Brilmansdennen verstrekt de beelden alleen aan derden indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Websitebezoek

Op de website van zwembad Brilmansdennen (www.losser.nl/brilmansdennen) worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Brilmansdennen gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar zwembad@losser.nl.
Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen 2 weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen van uw gegevens

Zwembad Brilmansdennen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Brilmansdennen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op ons via zwembad@losser.nl.
www.losser.nl/brilmansdennen is een website van de gemeente Losser.

Zwembad Brilmansdennen is als volgt te bereiken:

Bookholtlaan 11
7581 BB Losser
053-5381800
zwembad@losser.nl