Subsidie voor isolatie slecht geïsoleerde woningen in lagere prijssegment

Maak gebruik van de subsidie voor slecht geïsoleerde koopwoningen die gebouwd zijn tussen 1930 en 1978, met een WOZ-waarde van € 235.000 of lager

Als u uw eigen woning wilt isoleren, kunt u hiervoor subsidie krijgen. Er is een speciale subsidie voor slecht geïsoleerde koopwoningen:

  • Die gebouwd zijn tussen 1930 en 1978
  • Met een WOZ-waarde van € 235.000 of lager (peildatum 1 januari 2022)

Ook woningeigenaren die in 2023 energietoeslag ontvingen, kunnen subsidie krijgen. De woning moet dan wel gebouwd zijn tussen 1930 en 1978.

Wat moet u weten

  • Als u in aanmerking komt voor deze subsidie, dan kreeg u in de week van 12 februari 2024 een brief van de gemeente. Aanmelden kon tot en met 14 april 2024.
  • Woningeigenaren kunnen 1 isolatiemaatregel helemaal vergoed krijgen, tot een maximum van € 2100. Het gaat om vloerisolatie of isolerend glas. U hoeft de kosten van de isolatie niet voor te schieten.
  • De gemeente werkt bij deze subsidie samen met de organisatie Winst uit je woning. Als u zich heeft aangemeld, dan krijgt u eerst een energieadviseur op bezoek. Tijdens dit adviesgesprek onderzoeken we welke isolatiemaatregel voor de meeste energiebesparing zorgt. U krijgt daarna een persoonlijk energiebespaarplan. U kunt op basis daarvan aangeven of u gebruikmaakt van de subsidie. De uitvoering van de isolatie regelt Winst uit je woning.

Contact

Voor vragen over deze subsidie kunt u contact opnemen met Winst uit je woning:

Meer informatie

Subsidieverordening voor 2e ronde isolatie van slecht geïsoleerde woningen in het lagere prijssegment