Zeven Koninklijke onderscheidingen in Losser

Burgemeester Gerrit Jan Kok reikte op lintjesregendag zeven onderscheidingen uit.

Burgemeester Gerrit Jan Kok reikte op lintjesregendag zeven onderscheidingen uit.

Onder grote belangstelling van familie en bekenden werden vanochtend op vrijdag 26 april in ’t Lossers hoes zeven inwoners uit de gemeente Losser in het zonnetje gezet. Zes inwoners van de gemeente Losser werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau en een inwoner werd benoemd tot Ridder in de Orde van oranje Nassau. Zij ontvingen uit handen van burgemeester Kok hun onderscheiding voor hun verdiensten als vrijwilliger. 

Alle gedecoreerden werden met een smoesje naar het gemeentehuis gelokt en waren blij verrast toen bleek dat deze dag om hen draait. Burgemeester Kok sprak met lovende woorden de koninklijke waardering uit aan iedere gedecoreerde afzonderlijk. Daarbij werd de nadruk gelegd op het belang van vrijwilligerswerk in de Losserse gemeenschap.

De gedecoreerden in de gemeente Losser zijn: 

Ridder in de Orde van Oranje Nassau

De heer Peter (P.J.M.) Heerink uit Losser

 • Beheerder website en dagelijkse leiding en werving vrijwilligers bij Fotoarchief Twente; 2016-heden
 • Vrijwilliger en logistiek leider van vrijwilligers bij Stichting Digitalisering Historische Twentse Kranten; 2016-heden
 • Lid Studiekring Historische Cartografie van de Vereniging Oudheidkamer Twente; 2017-heden
 • Bestuurslid en secretaris tot 2020, lid tot heden van de Historische Kring Losser; 2013-heden

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Ans (J.M.) van Langen-Peters uit de Lutte

 • Vrijwilliger van de Parochie lumen Christie; 2007-heden
 • Voorzitter / penningmeester van Zij-actief de Lutte; 2008-heden
 • Klaarover en lid van de ouderraad

De heer Tonny (A.G.M.) Morsink uit de Lutte

 • Weerman de Lutte; 1999 - heden
 • Secretaris, redactielid, jeugdleider van Handbal- en voetbalvereniging SV De Lutte: 1976-2018
 • Commissielid van Wielerclub De Lutte; 2000-heden
 • Secretaris en ledenadministrateur van IJsclub; 2013 - heden
 • Bestuurslid en commissielid van De Dree Marken, 2014-heden
 • Gids fiets - en wandeltochten van Tourist info De Lutte – Losser; 2015-heden

Mevrouw Fenny (F) Pasveer uit Losser

 • Voorzitter/ Scriba / Secretaris van de Protestantse Gemeente Losser (PGL); 2009-heden
 • Vrijwilliger Tourist info De Lutte-Losser; 2015-heden
 • Voorzitter en penningmeester van het ECOK Concert Koor; 1996-2007
 • Coördinator VoorleesExpress van de Bibliotheek Losser; 2014-2019

Mevrouw Truus (G.J.H.) Snippert-Welman uit Losser

 • Vrijwilliger van de R.K. Parochie Maria Vlucht - Katholiek Losser; 1989-heden
 • Koffiedame en open eettafel medewerkster van Zorggroep Sint Maarten; 1998-heden

De heer Luite (L.) Velders uit Losser

 • Vrijwilliger bij de bedrijfsbrandweer bij Bruynzeel in Zaandam; 1971-1980
 • Vrijwilliger bedrijfsbrandweer bij PTT - Post Locatie Zaandam; 1980-1990
 • Vrijwilliger manschap van Brandweer Zaandam en van Brandweer Losser; 1971-2001
 • Lid Personeelsvereniging van Brandweer Losser; 2001-heden

De heer Nico (N.H.M.) Weda uit de Lutte

 • Penningmeester / bestuurslid van voetbalvereniging Sv De Lutte; 1991-heden
 • Bestuurslid en begeleider baanonderhoud van Jeu de boules vereniging Dorp De Lutte; 2012-2022
 • Uitvoerder bij de bouw van de schuur Stichting Gemeenschapswerk (Erve Boerrigter dorpshoes); 2018-2020

lintjesregen Losser 2024

Van boven naar beneden, van links naar rechts op de foto:

De heer Lute Velders, de heer Tonny Morsink, de heer. Peter Heerink, de heer Nico Weda, mevrouw Ans van Langen-Peters, mevrouw. Fenny Pasveer-Hubers, burgemeester Gerrit Jan Kok en Mevrouw. Truus  Snippert-Welman.