Veel belangstelling voor startersleningen in gemeente Losser

Gemeente vult fonds aan met € 1.000.000

Woningen Woonwijk Losser 2023De gemeente Losser gaat door met het verstrekken van startersleningen, zodat nog meer starters de kans krijgen om een eigen huis te kopen. Omdat in het fonds op dit moment nog slechts € 61.000 zit, wil het college nu € 1.000.000 aan het fonds toevoegen. De gemeenteraad moet hierover een besluit nemen.

Wethouder Milad Lahdo: “De starterslening is in Losser een succes. Sinds de vaststelling van de Verordening Starterslening gemeente Losser in 2017 zijn er 62 startersleningen verstrekt. Het bedrag per lening varieert tussen € 7.500 en € 40.000. Een starterslening geeft mensen die voor het eerst een eigen huis willen kopen net wat meer financiële ruimte bij de aanschaf. Het kan gaan om een nieuwe of een bestaande woning. Om de starterslening ook in de komende tijd te kunnen blijven verstrekken, wil het college nu € 1.000.000 in het fonds bijstorten.” 

Rente en aflossingen vloeien terug in het fonds

De uitvoering van de starterslening is uitbesteed aan de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Deze stichting beheert ook het fonds. Het Fonds Startersleningen is een zogenaamd revolverend fonds. Dit betekent dat de rente en aflossingen die worden betaald, terugvloeien in het fonds en dat dit geld opnieuw kan worden gebruikt voor het verstrekken van leningen.