Stimuleren van leesvaardigheid één van de speerpunten onderwijs gemeente Losser

Gisteren ondertekenen wethouder Jan Engels, schoolbesturen en kinderopvangorganisaties in de gemeente Losser onze 'Lokale Samenwerkingsagenda onderwijs (LSA) 2023-2029'. Hiermee zetten we samen onze ambities voor het onderwijs voor de komende jaren in gang.

Gisteren ondertekenen wethouder Jan Engels, schoolbesturen en kinderopvangorganisaties in de gemeente Losser onze 'Lokale Samenwerkingsagenda onderwijs (LSA) 2023-2029'. Hiermee zetten we samen onze ambities voor het onderwijs voor de komende jaren in gang. Jaarlijks bepalen we in een uitvoeringsagenda waar we dat jaar extra aandacht aan besteden. Dit jaar ligt de focus onder andere op het verbeteren van de overgang van kinderopvang naar basisschool en van basisschool naar middelbare school. Daarnaast werken we aan het realiseren van een bibliotheek op school op al onze scholen.  

Verbeteren leesvaardigheid  

De bibliotheek op school brengt boeken en lezen letterlijk dichterbij de kinderen. Wethouder Jan Engels benadrukt het belang van leesvaardigheid voor hun ontwikkeling: “Door kinderen heel makkelijk toegang te bieden tot boeken op school, stimuleren we niet alleen het lezen zelf, maar ondersteunen we ook hun ontwikkeling op tal van vlakken, zoals woordenschat, schrijfvaardigheid en de algemene ontwikkeling. We zijn trots op de reeds gerealiseerde bibliotheken op een aantal scholen in onze gemeente. Dit jaar zetten we ons in om de bibliotheek op school op ál onze scholen beschikbaar te maken. Zo brengen we boeken letterlijk dichtbij onze scholieren en kunnen zij het plezier van lezen ontdekken." 

Overgang van kinderopvang naar basisschool  

Dit jaar richten we ons ook op het verbeteren van de 'doorgaande leerlijnen', met speciale aandacht voor de soepele overgang van kinderopvang naar basisschool en van basisschool naar middelbare school. Wethouder Engels legt uit: “We zullen bijvoorbeeld alle ouders van kinderen tussen 2 en 3 jaar informeren met een brief dat zij hun kind op tijd aanmelden bij een basisschool. Dit wordt soms over het hoofd gezien, wat kan leiden tot vertraging in de inschrijving. Daarnaast introduceren we driehoeksgesprekken, waarbij ouders nog meer betrokken worden bij de overdracht van de opvang naar de basisschool." 

foto leesvaardigheid