Raad adviseert positief over tijdelijke opvang asielzoekers in hotel Dinkeloord

De gemeenteraad van Losser heeft dinsdagavond 16 april een positief advies gegeven op de vergunningsaanvraag van het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) voor de tijdelijke opvang van asielzoekers in hotel Dinkeloord bij Beuningen.

Familie in woonunit in azc © Inge van MillDe gemeenteraad van Losser heeft dinsdagavond 16 april een positief advies gegeven op de vergunningsaanvraag van het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) voor de tijdelijke opvang van asielzoekers in hotel Dinkeloord bij Beuningen. Hiermee is een belangrijke stap gezet in het proces naar de opening van de opvang. De volgende stap is de ondertekening van de bestuursovereenkomst tussen COA en gemeente. Pas daarna kan de vergunning worden verleend.  

Het COA wil in hotel Dinkeloord bij Beuningen een tijdelijke opvang realiseren voor maximaal 94 asielzoekers. De opvang is tijdelijk; een half jaar, met mogelijkheid tot verlenging met nog eens een half jaar. De opvang in hotel Dinkeloord duurt dus maximaal een jaar vanaf het moment dat de vergunning is verleend.  

De opvang past niet binnen het geldende bestemmingsplan. Met toepassing van de buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) kan dit wel mogelijk worden gemaakt. Omdat de aanvraag gaat over de huisvesting van vluchtelingen, moest de gemeenteraad hier een bindend advies over geven.  Met een motie gaf de gemeenteraad het college de opdracht– voordat de bestuursovereenkomst wordt ondertekend - met de provincie nog verder te kijken naar de verkeersveiligheid rond de opvanglocatie. Ook vraagt de raad hierin aandacht voor de veiligheid van de asielzoekers en omwonenden, en wil de raad een evaluatie voordat over wordt gegaan tot verlenging na een half jaar. De raad nam ook een motie aan waarmee het college de opdracht kreeg om de formerende partijen in Den Haag op te roepen tot een beter beleid voor de opvang van vluchtelingen.  

Bestuursovereenkomst  

Voorwaarde voor het verlenen van de vergunning is dat de bestuursovereenkomst is getekend. Hierin leggen COA en gemeente Losser de afspraken vast rond de opvanglocatie. Het gaat dan onder meer over de veiligheid, de duur van de opvang en het aantal asielzoekers. Als gemeente en COA de bestuursovereenkomst hebben ondertekend, wordt de vergunning verleend en kan COA starten met de opvang.  

Omwonendenoverleg 

De afgelopen periode zijn de gemeente en het COA gestart met een omwonendenoverleg om samen met omwonenden te kijken naar de zorgen en wensen van de buurt rond de opvang. Omwonenden krijgen de gelegenheid om voor de komst van de asielzoekers te komen kijken op de opvanglocatie. Ook de komende tijd blijft het omwonendenoverleg actief. De nadruk zal dan komen te liggen op de actuele situatie bij de opvang.  Wethouder Milad Lahdo: “We willen met deze tijdelijke opvang 94 mensen een warme en veilige plek bieden. De eerdere ervaringen met opvang in de gemeente Losser zijn positief. Ik heb er vertrouwen in dat we ook hier een veilige en prettige plek kunnen bieden voor de asielzoekers en de omwonenden.”