Meer kruidenrijk grasland in gemeente Losser

Met een bijdrage van € 10.000 aan de actie ‘Kruidenrijk grasland’ helpt de Gemeente Losser
haar boeren (veehouders) te verduurzamen. In combinatie met een eigen bijdrage van de
boeren kan met dit geld 70 hectare regulier grasland omgezet worden naar kruidenrijk
grasland.

Met een bijdrage van € 10.000 aan de actie ‘Kruidenrijk grasland’ helpt de Gemeente Losser 
haar boeren (veehouders) te verduurzamen. In combinatie met een eigen bijdrage van de 
boeren kan met dit geld 70 hectare regulier grasland omgezet worden naar kruidenrijk 
grasland. Kruidenrijk grasland is goed voor de biodiversiteit en heeft minder kunstmest nodig 
dan standaard grasmengsels. LTO Noord, afdeling Noordoost Twente, is erg blij met deze 
steun.  

LTO-bestuurder Martin Oldenhof: "Met deze actie laten we zien dat de agrarische sector thema’s als 
biodiversiteit serieus neemt. Met ‘kruidenrijk grasland’ zetten we stappen op dit thema. Boeren 
nemen vrijwillig deel, kruidenrijk grasland is immers niet geschikt voor elk boerenbedrijf.” 

Milad Lahdo, wethouder gemeente Losser: “Het verbeteren van de biodiversiteit is een belangrijk 
doel voor onze gemeente. En dan is het mooi om te zien dat Urgenda en LTO op dit punt de handen 
ineen hebben geslagen. Als gemeente Losser dragen we graag ons steentje bij om van deze actie 
een blijvend succes te maken.” 

1001ha: samenwerking LTO en Urgenda  

LTO Nederland en Urgenda zijn eind september 2020 een samenwerking aangegaan om boeren te 
helpen met verduurzamen. De actie ‘1001ha’ werd opgezet. Dankzij financiële ondersteuning van 
donateurs zoals Losser krijgen deelnemende boeren een korting op kruidenrijke grasmengsels. 
Hierdoor komt de prijs in de buurt van standaard grasmengsels met meer monocultuur. Inmiddels 
doen meer dan 1400 boeren in Nederland mee.  

Kruidenrijk grasland: goed voor de biodiversiteit  

Kruidenrijk grasland heeft veel voordelen. Het zijn veel verschillende (bloeiende) kruiden en grassen. 
Dat is goed is voor het bodemleven en insecten. Meer insecten zorgen voor meer vogels. 
Vlinderbloemige planten in het grasland binden stikstof uit de lucht. Het diepere wortelstelsel van 
kruidenrijke grassoorten zorgt voor een betere waterberging. 

Actie 1001 hectare Kruidenrijk grasland

Wilt u meer weten over de actie kruidenrijk grasland van LTO Nederland en Urgenda? Ga voor meer informatie en bestelmogelijkheden naar deze link.

Foto kruidenrijk gras - Fotograaf Bianca Domhof