Losser sluit het jaar 2023 af met een positief rekeningresultaat

Financieel gezien heeft de gemeente Losser het in 2023 prima gedaan.

Lossers Hoes zijaanzichtHet college van Losser heeft de jaarstukken over het jaar 2023 gepresenteerd. Financieel gezien heeft de gemeente Losser het in 2023 prima gedaan. De jaarrekening 2023 sluit met een positief resultaat van € 880.075. De ratio van het weerstandsvermogen komt eind 2023 uit op 10,7. Dit is ruim boven de met de raad afgesproken bandbreedte van 1,4 tot 2,0. Daarmee blijft de financiële positie van de gemeente Losser op dit moment robuust. Voor een bedrag van € 878.400 van het jaarresultaat stelt het college de raad een specifieke bestemming voor. 
 
Wethouder Financiën Marian Oosterbroek: “Het is ons in 2023 gelukt om nog realistischer te begroten. We zijn beter in staat geweest onze voornemens uit te voeren. Voor onze inwoners hebben we mooie resultaten bereikt, zowel op sociaal gebied als in onze dorpen en het buitengebied. Bijvoorbeeld via de methodiek “Consulting Kids” hebben we bij kinderen en jongeren nuttige informatie opgehaald voor onze nieuwe Uitvoeringsnota sociaal domein. En in De Lutte hebben we hard gewerkt aan de inrichting van het centrumplein en aan de deelprojecten die daarmee samenhangen. Zo realiseren we een vitale dorpskern en bevorderen we de leefbaarheid. En ook vrijwilligers uit de Lutte hebben gewerkt aan de projecten in de openbare ruimte. Dat is prachtig om te zien.” In het jaarverslag, dat onderdeel uitmaakt van de jaarrekening, staat een overzicht van de bereikte resultaten. 

Wethouder Oosterbroek: “Van de € 880.075 die we over het jaar 2023 hebben overgehouden, hebben we voor een bedrag van € 878.400 een specifieke bestemming in gedachten. Het grootste deel van het positieve resultaat is bestemd voor nog uit te keren energietoeslag. Een aantal posten gaat naar activiteiten die gestart zijn in het jaar 2023 en in 2024 worden vervolgd. Een voorbeeld hiervan is het opstellen van het mobiliteitsplan. Het bijbehorende budget gaat mee naar het lopende begrotingsjaar. Een klein resterend bedrag tenslotte van € 1.675 voegen we toe aan onze risicoreserve.” 

De jaarrekening en het jaarverslag 2023 worden volgens planning op 27 juni en 2 juli besproken in de gemeenteraad. Besluitvorming door de raad vindt plaats op 9 juli aanstaande.

Bekijk hier de infographic van de inkomsten en uitgaven van de gemeente Losser in 2023.