Losser maakt afspraken voor windenergie met provincie

Het college heeft besloten om een ‘programmeringsafspraak’ te maken met de
provincie Overijssel over windenergie in Losser.

Niet nog meer windturbines in Losser  

Het college heeft besloten om een ‘programmeringsafspraak’ te maken met de provincie Overijssel over windenergie in Losser. Hiermee zorgt het college ervoor dat het aantal windturbines in zoekgebied de Lutte beperkt blijft tot maximaal vier en dat er in ieder geval tot 2030 geen nieuwe windinitiatieven in de zoekgebieden in behandeling worden genomen. Het college legt dit voorstel nu ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.  

De gemeente Losser heeft, net als alle andere gemeenten in Nederland, de opdracht om in de komende jaren een hoeveelheid duurzame energie op te wekken door middel van zon- en windenergie. Wethouder Jan Engels: “Met één gerealiseerd zonnepark in Overdinkel, één zonnepark in ontwikkeling in Overdinkel en de provinciale plannen voor de ontwikkeling van een aantal windmolens in De Lutte, maken we in onze gemeente grote stappen om deze opdracht te realiseren. Tegelijkertijd zorgen we met deze afspraken ervoor dat er door de provincie, tot minimaal 2030, geen nieuwe projecten voor windenergie worden opgestart in de gemeente Losser.” 

windmolens