‘Iedereen moet mee kunnen doen’

Gemeente Losser heeft zojuist de inclusieagenda opgesteld. Met de inclusieagenda zetten we
ons in voor gelijkheid en gelijke kansen voor alle inwoners. Samen met ervaringsdeskundigen
en samenwerkingspartners uit onze gemeente werken we aan initiatieven om discriminatie,
uitsluiting en ongelijkheid door geslacht, etniciteit, leeftijd, fysieke- of lichamelijke beperking
en seksuele geaardheid tegen te gaan.

Gemeente Losser heeft zojuist de inclusieagenda opgesteld. Met de inclusieagenda zetten we 
ons in voor gelijkheid en gelijke kansen voor alle inwoners. Samen met ervaringsdeskundigen 
en samenwerkingspartners uit onze gemeente werken we aan initiatieven om discriminatie, 
uitsluiting en ongelijkheid door geslacht, etniciteit, leeftijd, fysieke- of lichamelijke beperking 
en seksuele geaardheid tegen te gaan.  

 

“En dat is heel belangrijk,” Zegt wethouder Marian Oosterbroek. “Iedereen in de gemeente Losser 
verdient gelijke kansen en het gevoel erbij te horen. Buitengesloten worden op wat voor manier dan 
ook gebeurt helaas nog altijd. Ook in onze gemeente. We doen al veel, maar de inclusieagenda gaat 
ons helpen om nog concreter en met focus met dit thema aan de slag te gaan. De agenda is samen 
met lokale partners en ervaringsdeskundigen uit de gemeente Losser gemaakt. Dit zijn inwoners met 
allerlei verschillende achtergronden die allemaal vanuit hun eigen beleving input konden leveren. Dat 
maakt dat de agenda er ook echt toe doet. Niet voor onze inwoners maar samen met onze inwoners”. 

 

Open blik naar elkaar  

Thijs Fleer uit Losser is één van de ervaringsdeskundigen die meewerkt aan de inclusieagenda. Over 
het belang van deze agenda zegt hij: “Ik vind het heel normaal dat die er komt. Iedereen moet mee 
kunnen doen met waar diegene gelukkig van wordt. Of het nou gaat om met een sportvereniging of 
zelfstandig je ID-kaart verlengen. Dat is voor sommigen best een opgave. Of het nou gaat om 
letterlijke of figuurlijke drempels - in mijn geval door autisme. Zo’n drempel hoeft er niet altijd te zijn. 
Als we met z’n allen een open blik houden en oprecht nieuwsgierig zijn naar elkaar dan kunnen we 
onze gemeente met elkaar nog wat mooier maken.” 

 

Er gebeurt al veel 

Er zijn al tal van projecten in de gemeente Losser die gericht zijn op een inclusieve samenleving. Een 
voorbeeld is de nieuwe ‘MKB toegankelijke route’ waarin mensen met een beperking kunnen zien hoe 
toegankelijk de winkels en restaurants in onze gemeente zijn. Een ander voorbeeld is het project ‘LVB 
in de gemeente’ waar Thijs bij betrokken is. Deze projectgroep gaat in gesprek met mensen met een 
licht verstandelijke beperking. Over hoe begrijpelijk de communicatie van de gemeente Losser is. En 
met lokale sportverenigingen werken we aan het project ‘Vuist Tegen Discriminatie’.  

 

Zelf meedenken?  

Heb jij een lichamelijke- of verstandelijke beperking of te maken met discriminatie op wat voor manier 
dan ook? En wil je meedenken over het vervolg van de inclusieagenda? Of heb je verdere vragen 
over dit onderwerp? Neem dan contact op met Margit Bouman van de gemeente Losser via 
m.bouman@losser.nl.  

 

Totstandkoming inclusieagenda 

De inclusie-agenda is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met ervaringsdeskundigen uit de 
gemeente en onze lokale samenwerkingspartners zoals welzijnsorganisaties, woningcorporaties, 
kerken, scholen en het verenigingsleven.

Inclusieagenda