Gemeente Losser verleent € 16.778 aan incidentele subsidies

Eerste ronde verstrekking van financiële steun aan activiteiten die de leefbaarheid van de gemeenschap bevorderen

Lossers hoesOok in 2024 stelt de gemeente Losser geld beschikbaar voor activiteiten en initiatieven van inwoners, verenigingen en andere partijen (rechtspersonen) die de leefbaarheid van de gemeenschap bevorderen. In deze eerste ronde van 2024 heeft het college voor een totaalbedrag van € 16.778 aan incidentele subsidies verleend aan 17 verschillende organisaties.

Wethouder Marian Oosterbroek: ‘Op basis van de vastgestelde criteria hebben we in de eerste ronde van dit jaar voor een bedrag van bijna 17.000 euro aan subsidies verstrekt. Ik vind het mooi om te zien dat in deze ronde maar liefst 17 verschillende organisaties een bijdrage ontvangen. Dat betekent dat er veel georganiseerd en ondernomen wordt op uiteenlopende terreinen. Echte bijdragen aan de leefbaarheid van onze gemeente dus.”

De organisaties die in deze ronde subsidie ontvangen zijn: Stichting Dorpsraad Glane, Schuttersvereniging St. Marten, Carnavalsvereniging De Bosduvelkes, Carnavalsvereniging De Veldmuuskes, Stichting Turbo Smiles, Stichting Breugheliaans Festijn, Muziekvereniging Excelsior, Zonnebloem afdeling Losser, Teylersgroep Scouting, Stichting Dorpsbelangen De Lutte, Muziekvereniging DTKS Losser, Zij Actief De Lutte, Centrum Management Losser, Stichting Jong Nederland De Lutte, Handbalvereniging Combinatie ’64, Tennisvereniging Brilmansdennen en Stichting Sportveld Beuningen.

Voor eenmalige activiteiten

Een incidentele subsidie is bedoeld om mee te betalen aan de kosten van eenmalige activiteiten. Bijvoorbeeld een extra activiteit vanwege een jubileum, een nieuw evenement of een kampioenschapstoernooi. Organisaties kunnen tweemaal per jaar een aanvraag doen: vóór 1 april en vóór 1 oktober. De gemeente subsidieert een deel van de kosten. Kijk voor meer informatie over beschikbare subsidies en de voorwaarden op www.losser.nl

Dorpsbudgetten

Organisaties kunnen voor financiële steun ook een beroep doen op het zogenaamde dorpsbudget. Dat budget wordt door de dorpsraad beheerd. Hiervoor neemt men contact op met de eigen dorpsraad. De dorpsraden bepalen zelf op welke wijze zijn hun dorpsbudget besteden.