Een duurzaam en toekomstbestendig schoolgebouw en dorpshuis voor Beuningen

Installatiebedrijf Vennegoor uit Weerselo is samen met BCT Architecten uit Enschede, Bouwbedrijf Van der Aa uit Tilligte en Omgekeerd Bouwen uit Tubbergen geselecteerd om, samen met gemeente Losser en Stichting KONOT, in een bouwteam het ontwerp en de bouw te realiseren van de Mariaschool en het dorpshuis in Beuningen.

Installatiebedrijf Vennegoor uit Weerselo is samen met BCT Architecten uit Enschede, Bouwbedrijf Van der Aa uit Tilligte en Omgekeerd Bouwen uit Tubbergen geselecteerd om, samen met gemeente Losser en Stichting KONOT, in een bouwteam het ontwerp en de bouw te realiseren van de Mariaschool en het dorpshuis in Beuningen. 

De samenstelling van het bouwteam is een belangrijke stap in de realisatie van de nieuwbouw. Wethouder Jan Engels: “De nieuwbouw in Beuningen krijgt meerdere functies. Het biedt plaats aan een basisschool, het dorpshuis, een gymzaal en eventueel aan commerciële activiteiten. Zo wordt de nieuwbouw het kloppende hart van het dorp, waar de Beuningers zich thuis voelen en jong en oud elkaar ontmoeten. Aansluitend aan de bouw richten we de openbare ruimte, grenzend aan het plangebied, opnieuw in. De basis hiervoor is de Ontwerpvisie Beuningen.” 

Namens stichting KONOT spreekt bestuurder Frank Nijhuis zijn waardering uit over de voortvarendheid waarin deze plannen tot stand zijn gekomen: “Een fijne samenwerking tussen de betrokken partijen. Resulterend in mooie ambities, passend in deze tijd, waar wij als onderwijs graag onderdeel van uitmaken”. 

Een duurzaam, functioneel én toekomstbestendig gebouw 

Het college van Losser heeft zich ten doel gesteld om de nieuwbouw zo energieneutraal, circulair, duurzaam en toekomstbestendig als mogelijk te realiseren. Toekomstbestendig wordt het gebouw doordat het eenvoudig een andere functie kan aannemen, als daar aanleiding toe is. Bij een eventuele sloop in de toekomst kunnen de materialen makkelijk worden gedemonteerd.  

Een bouwteam voor ontwerp en realisatie 

Gemeente Losser en Stichting KONOT hebben, samen met vrijwilligers van Stichting Dorpshuis, een verkenning gedaan naar de gezamenlijke ambities en doelstellingen voor de nieuwbouw. Deze zijn samengevoegd met de functionele eisen waaraan een school en dorpshuis moeten voldoen. Vervolgens zijn gemeente Losser, Stichting KONOT en Stichting Dorpshuis op zoek gegaan naar een bouwteampartner. Dit bouwteam gaat het ontwerp uitwerken én realiseren.  

Oplevering in 2025 

In april gaat het bouwteam van start. De beoogde oplevering van het gebouw staat eind 2025 gepland. In 2024 worden de ontwerpen gemaakt, de vergunningen aangevraagd en de bouw voorbereid en gestart. Het grootste deel van de bouwwerkzaamheden vindt plaats in 2025. 

Foto bouwteam