College wil van Afvalbrengpunt Losser een kringloopplein maken

Als het aan het college ligt, wordt het huidige gemeentelijke afvalbrengpunt in Losser omgevormd tot een kringloopplein en wordt voor het innemen van grof restafval samengewerkt met de gemeenten Enschede en Oldenzaal.

Afvalbrengpunt LosserAls het aan het college ligt, wordt het huidige gemeentelijke afvalbrengpunt in Losser omgevormd tot een kringloopplein en wordt voor het innemen van grof restafval samengewerkt met de gemeenten Enschede en Oldenzaal. 
Het huidige afvalbrengpunt aan de Ravenhorsterweg voldoet niet meer aan de wetgeving. Dit afvalbrengpunt is al tientallen jaren in gebruik zonder bouwkundige vernieuwingen. In de huidige staat is het niet meer toekomstbestendig. Knelpunten zijn onder meer de trage doorstroming van bezoekers (vaak opstoppingen), het ontbreken van een weeginstallatie en beperkte inzamelvoorzieningen. Op de huidige locatie is te weinig ruimte om de noodzakelijke uitbreiding te realiseren om wel aan de eisen te kunnen voldoen. In de (nabije) toekomst zal deze situatie niet verbeteren.

Wethouder Jan Engels: “We hebben drie scenario’s voor een toekomstig afvalbrengpunt laten onderzoeken. De scenario’s zijn afgewogen op basis van de criteria ‘service’, ‘milieu’ en ‘kosten’. Daarbij kwam de doorontwikkeling van het huidige afvalbrengpunt tot een kringloopplein als beste scenario uit de bus. Bij het kringloopplein kunnen inwoners gratis spullen inleveren die nog een tweede leven kunnen krijgen. Het gaat daarbij primair om het recyclen van goederen en niet om afval. Tuinafval kunnen inwoners vanaf 1 januari 2025 gratis naar een groenbrengpunt op industrieterrein De Pol in Losser brengen. En het grof restafval kan men, tegen betaling, naar de afvalbrengpunten van Twente Milieu in Enschede-Oost en Oldenzaal brengen. Deze moderne afvalbrengpunten liggen binnen een straal van 15 minuten rijden voor inwoners van onze gemeente.”

Samenwerking met Kringloop De Beurs en de afvalbrengpunten Enschede-Oost en Oldenzaal

Voor het innemen van kringloopgoederen gaat de gemeente samenwerken met kringloopbedrijf De Beurs. Op het kringloopplein komt een innamestraat voor spullen die hergebruikt kunnen worden, zoals meubels en speelgoed. Voor het inleveren van grof tuinafval komt er een samenwerking met Olde Bolhaar Ecoservice op industrieterrein De Pol in Losser. Op vertoon van de afvalpas kunnen inwoners bij dit groenbrengpunt hun tuin- en snoei-afval brengen. Startdatum is 1 januari 2025.

Experiment met Afvalbalie in De Lutte en Beuningen

In de kernen De Lutte en Beuningen kunnen inwoners, in eerste instantie als een experiment, gebruik maken van de Afvalbalie van Twente Milieu. De Afvalbalie neemt, op vertoon van de afvalpas, gratis grondstofstromen in.

De gemeenteraad besluit over het voorstel van het college. Zodra de gemeenteraad heeft ingestemd met het voorstel van het college, kan de gemeente starten met de ombouw van het afvalbrengpunt. Inwoners kunnen in elk geval al vanaf 1 januari 2025 gebruikmaken van het groenbrengpunt in Losser en van de afvalbrengpunten Enschede-Oost en Oldenzaal.