Bestuursovereenkomst noodopvang hotel Dinkeloord ondertekend

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser en het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) hebben vandaag de bestuursovereenkomst ondertekend die nodig is voor de tijdelijke noodopvang in hotel Dinkeloord bij Beuningen. De ondertekening van de bestuursovereenkomst is een voorwaarde om de vergunning te kunnen verstrekken.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser en het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) hebben vandaag de bestuursovereenkomst ondertekend die nodig is voor de tijdelijke noodopvang in hotel Dinkeloord bij Beuningen. De ondertekening van de bestuursovereenkomst is een voorwaarde om de vergunning te kunnen verstrekken. 

Het COA wil in hotel Dinkeloord een tijdelijke opvang bieden aan 94 asielzoekers. De opvang is tijdelijk en duurt maximaal 1 jaar. 

Voorwaarden gemeenteraad 

De gemeenteraad gaf op 16 april een positief advies voor het verlenen van de vergunning. Met een motie voegde de raad voorwaarden toe aan de bestuursovereenkomst. Zo wilde de raad dat de provincie Overijssel de verkeersveiligheid op de N342 (Denekamperstraat) en de parallelweg zou verbeteren. De provincie plaatst extra verlichting om de veiligheid te verbeteren. Ook zijn borden geplaatst om aan te geven dat hier voetgangers kunnen oversteken en op de parallelweg kunnen lopen. Ook andere voorwaarden zoals de maximale duur en het maximale aantal op te vangen personen zijn opgenomen in de bestuursovereenkomst. 

Vergunning 

Nu de bestuursovereenkomst gesloten is, kan de vergunning worden verleend per 30 mei 2024. Het COA heeft de afgelopen periode al voorbereidende werkzaamheden verricht, die onder de bestaande vergunning mochten worden uitgevoerd. Als de vergunning voor de opvang is verleend, kunnen de asielzoekers worden gehuisvest. Het COA verwacht de eerste bewoners op donderdag 30 mei. 

Asielzoekers en statushouders

In hotel Dinkeloord verblijven asielzoekers en statushouders. Het zijn gezinnen en mensen die alleen reizen, uit verschillende landen. De statushouders in hotel Dinkeloord blijven in deze regio wonen, en kunnen vanuit de opvang al starten met inburgeren. 
Het COA organiseert de opvang en zorgt voor onderdak en maaltijden voor de mensen die hier worden opgevangen. Met behulp van vrijwilligers wordt een programma opgezet met taallessen en andere activiteiten. De kinderen in de opvang gaan naar school. 

Wethouder Lahdo: “Ik ben er trots op dat we onze verantwoordelijkheid nemen om 94 mensen een warme en veilige plek te bieden in onze gemeente. We hebben er vertrouwen in dat we samen met het COA een goede en veilige opvang kunnen bieden voor de asielzoekers en de omwonenden.”