Anterieure overeenkomsten Hoofdstraat 118 en 189-195

Type bekendmaking
overig
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 7586BP 189
Publicatiedatum
08-12-2021

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Losser maakt bekend dat zij anterieure overeenkomsten, als bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening, heeft gesloten met de exploitant van Hoofdstraat 118 en 189-195 Overdinkel.

Beschrijving

Exploitant wil op het perceel Hoofstraat 189-195 een supermarkt realiseren en vervolgende het bestaande winkelpand aan de Hoofdstraat 118 slopen en ter plaatse woningbouw realiseren.

Omschrijving

In de afzonderlijke overeenkomsten zijn de voorwaarden geregeld waaronder de gemeente Losser bereid is geweest het geldende bestemmingsplan te wijzigen.

Procedure

Ter inzage 

Een zakelijke beschrijving van de overeenkomsten kan met ingang van donderdag 9 december 2021 tot en met 19 januari 2022 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser en kunnen ook via deze website worden bekeken.
Tegen het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders tot goedkeuring van de overeenkomsten kan geen bezwaar worden gemaakt.

Losser, 8 december 2021

Publicatie

  1. De week van Losser
  2. www.losser.nl 
     

Bijlagen