Ontwerp-bestemmingsplan “Overgangszone, Havezatensingel 25 en Grimberge 9 en 11 Losser”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 7581AG 1
Publicatiedatum
07-12-2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken bekend dat met ingang van donderdag 7 december 2023 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan “Overgangszone, Havezatensingel 25 en Grimberge 9 en 11 Losser” met ID nummer NL.IMRO.0168.01BP001PH20-0301.

Beschrijving

Omschrijving plan

Met dit bestemmingsplan wordt een strook agrarische grond grenzend aan de tuinen van Havezatensingel 25 en Grimberge 9 en 11 Losser omgezet naar een natuurbestemming. Hiermee wordt ervoor gezorgd dat sprake is van een meer geleidelijke overgang van het stedelijk gebied naar het landelijke gebied.

Inzien bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan kan met ingang van donderdag 7 december 2023 tot en met woensdag 17 januari 2024 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook via deze website en op www.ruimtelijkeplannen.nl  worden bekeken.

Procedure

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op het ontwerp-bestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.  Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Losser, 6 december 2024

Publicatie

  1. De week van Losser
  2. www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
  3. Gemeenteblad

Bijlagen