Ontwerp-bestemmingsplan “Buitengebied, partiële herziening Glanerbrugstraat 47-49 Glane”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcodes)
  • 7585PK 49
  • 7585PK 47
Publicatiedatum
07-12-2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken bekend dat met ingang van donderdag 7 december 2023 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan “Buitengebied, partiële herziening Glanerbrugstraat 47-49 Glane” met ID nummer NL.IMRO.0168.bp008vzp20ph03-0301.

Beschrijving

Omschrijving plan

Het college stemt in met het ontwerpbestemmingsplan voor de realisatie van een voedselbos en kleinschalige voedselboskwekerij op de locatie Glanerbrugstraat 47-49 in Glane. Onderdeel van het initiatief zijn functies als educatie, een proeflokaal met ondergeschikte horeca en plattelandskamers, waar bezoekers en toeristen kunnen verblijven. De oorspronkelijke functie van de locatie als gemengd agrarisch bedrijf komt te vervallen.

Inzien bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan kan met ingang van donderdag 7 december 2023 tot en met woensdag 17 januari 2024 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook via deze website  en op www.ruimtelijkeplannen.nl  worden bekeken.

Procedure

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op het ontwerp-bestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.  Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Losser, 6 december 2023

Publicatie

  1. De week van Losser
  2. www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
  3. Gemeenteblad

Bijlagen