Ontwerp-bestemmingsplan “Buitengebied, Schaapskooiweg 2 Overdinkel”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 7586RJ 2
Publicatiedatum
07-12-2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken bekend dat met ingang van donderdag 7 december 2023 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan “Buitengebied, Schaapskooiweg 2 Overdinkel” met ID nummer NL.IMRO.0168.bp008bzp22ph04-0301.

Beschrijving

Omschrijving plan

Aan de Schaapskooiweg 2 in Overdinkel bevindt zich een agrarisch bedrijfsperceel. Met de aanleg van 25 camperplaatsen is in 2015 Camperplaats Skop’nboer ontstaan. Het huidige agrarisch bedrijf biedt vanwege de omvang en de ligging nabij Natura 2000-gebied onvoldoende toekomstperspectief. Om deze reden wil men het agrarisch bedrijf beëindigen en de (verblijfs)recreatieve mogelijkheden op het perceel uitbreiden. Onderdeel van deze ontwikkeling is de landschappelijke inpassing van het erf en een aanvullende investering in het kader van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving.

Inzien bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan kan met ingang van donderdag 7 december 2023 tot en met woensdag 17 januari 2023 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook via deze website en op www.ruimtelijkeplannen.nl  worden bekeken.

Procedure

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op het ontwerp-bestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.  Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Losser, 6 december 2023

Publicatie

  1. De week van Losser
  2. www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
  3. Gemeenteblad

Bijlagen