Ontwerp-bestemmingsplan “Beuningen, woningbouw achter Beuningerstraat 71

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7588RG 65
Publicatiedatum
12-10-2022
Kaart behorende bij: Ontwerp-bestemmingsplan “Beuningen, woningbouw achter Beuningerstraat 71

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken bekend dat met ingang van donderdag 13 oktober 2022 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan “Beuningen, woningbouw achter Beuningerstraat 71” met ID nummer NL.IMRO.0168.00BP0012PH01-0301.

Beschrijving

Omschrijving plan

Het bestemmingsplan “Beuningen, woningbouw achter Beuningerstraat 71” voorziet in de bouw van zes twee-onder-een-kapwoningen voor starters op een perceel achter restaurant ’t Sterrebos aan de Beuningerstraat 71 in Beuningen.

Inzien bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan kan met ingang van donderdag 13 oktober 2022 tot en met woensdag 23 november 2022 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen via deze website en op www.ruimtelijkeplannen.nl  worden bekeken.

Procedure

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op het ontwerp-bestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.  Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Publicatie

  1. De week van Losser
  2.  www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
  3. Gemeenteblad

Bijlagen