Bekendmaking voornemen tot gebruik van gemeentegrond in verband met plaatsing laadpaal

Type bekendmaking
overig
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581AG 1
Publicatiedatum
01-11-2023
Kaart behorende bij: Bekendmaking voornemen tot gebruik van gemeentegrond in verband met plaatsing laadpaal

De gemeente Losser heeft als doel om openbare laadvoorzieningen voor elektrische auto’s in de gemeente te optimaliseren.

Beschrijving

Elektrisch rijden is in opkomst en in het kerkdorp De Lutte is de behoefte ontstaan aan infrastructuur om elektrische voertuigen in korte tijd te kunnen opladen. Om deze reden wenst de gemeente Losser in het centrum van De Lutte een perceel grond in de (openbare) ruimte beschikbaar te stellen voor de plaatsing van één snellader.

Hiervoor wenst de gemeente Losser een gedeelte ongeveer groot circa 1 m2 van het perceel kadastraal bekend gemeente Losser, sectie O nummer (G-)297, beschikbaar te stellen.

De Hoge Raad der Nederlanden heeft op 26 november 2021 het Didam-arrest gewezen. Uit dit arrest volgt onder andere dat de gemeente onroerende zaken/registergoederen openbaar moet aanbieden, zodat iedere serieuze gegadigde kenbaar kan maken dat hij in aanmerking wenst te komen voor een koopovereenkomst of andere overeenkomsten tot vestiging of overdracht van zakelijke rechten.

Deze mededingingsruimte hoeft niet te worden geboden als bij voorbaat al vaststaat of mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de gronduitgifte.

Vorig jaar is de gemeente Losser met meerdere partijen in overleg getreden met betrekking tot het plaatsen van laadpalen in de gemeente Losser. Één partij bleek tot dergelijk investeringen over te willen gaan in onze kerkdorpen en is in staat om de beoogde snellader op korte termijn te plaatsen. Daarom meent de gemeente Losser dat deze partij de enige serieuze gegadigde is die in aanmerking komt voor de (beoogde) bruikleenovereenkomst.

Gelet op het voorstaande is de gemeente Losser van mening dat er op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria enkel de huidige partij in aanmerking komt voor de bruikleenovereenkomst.

Wanneer u van mening bent dat u ook als mogelijke gegadigde meegenomen moet worden, dan dient u binnen 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie een kort geding tegen dit voornemen aanhangig te maken bij de bevoegde voorzieningenrechter. Wanneer u een kort geding aanspant, verzoeken wij u ons dit binnen voornoemde op of uiterlijk vóór het verstrijken van de 20 kalenderdagen schriftelijk mede te delen, bij voorkeur door het per e-mail opsturen van de conceptdagvaarding aan gemeente@losser.nl.

Procedure

Als er binnen voornoemde termijn geen kort geding aanhangig is gemaakt, dan vervalt het recht om tegen het voornemen op te komen. Ook vervalt dan het recht op schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook. De reden voor het opnemen van deze vervaltermijn is dat de gemeente Losser en haar contractspartij onredelijk worden benadeeld als derden na voornoemde vervaltermijn nog tegen het aangaan van de bruikleenovereenkomst zouden kunnen opkomen. De gemeente zal na een wachttijd van 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie uitvoering geven aan haar voornemen.

Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).