Ontwerp- wijzigingsplan “Holsterheurneweg 5, Beuningen”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 7588PR 5
Publicatiedatum
27-07-2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken bekend dat met ingang van donderdag 27 juli 2023  gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt het ontwerp-wijzigingsplan “Holsterheurneweg 5, Beuningen” met ID nummer [NL.IMRO.0168.bp008vzp22wp006-0301].

Beschrijving

Omschrijving plan

Met het wijzigingsplan wordt de agrarische bedrijfsactiviteit beëindigd en de agrarische bedrijfswoning omgezet naar een burgerwoning. Het nieuwe erf wordt landschappelijk ingepast, waarbij 417 m2 aan landschap ontsierende agrarische bebouwing wordt gesloopt. Er wordt voldaan aan de voorwaarden en er is sprake van een goede ruimtelijke kwaliteit.

Inzien bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan kan met ingang van donderdag 27 juli 2023 tot en met woensdag 6 september 2023 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook via deze website en op www.ruimtelijkeplannen.nl  worden bekeken.

Procedure

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op het ontwerp-bestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.  Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Losser, 26 juli 2023

Publicatie

  1. De week van Losser
  2. www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
  3. Gemeenteblad

Bijlagen