Inspraak “Ontwerpvisie centrumplein de Lutte” 

Type bekendmaking
overig
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587AA 21
Publicatiedatum
24-11-2021

Het college van burgemeester en wethouders van Losser wil de gemeenteraad voorstellen de “Ontwerpvisie centrumplein de Lutte” vast te stellen.

Beschrijving

De voorafgaande jaren is overleg gevoerd over de inspanningen en maatregelen die nodig zijn om een duurzame toekomstbestendige leefomgeving voor het dorp de Lutte te creëren. Hiervoor heeft de gemeenteraad begin 2017 de “Kwaliteitsimpuls de Lutte” vastgesteld.  

Eén van de deelprojecten is de herinrichting van het centrum waarbij de ambitie is om dit meer dorps, gastvrij, landelijk en lommerrijk te maken. Tegelijkertijd kan de verkeer- en hemelwaterstructuur beter vormgegeven worden. Na een ontwerp- en participatietraject ligt er nu een ontwerpvisie die vrijgegeven kan worden voor inspraak.

De ontwerpvisie voorziet in de ontwikkeling van een hoogwaardig centrumplein waarin alle functies in samenhang in beschouwing zijn genomen.

De ontwerpvisie inclusief een verkeerskundige onderbouwing, ligt met ingang van donderdag 25 november 2021 tot en met woensdag 5 januari 2022 gedurende de openingstijden ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis in Losser. Daarnaast zijn deze stukken ook te raadplegen via deze website.

Procedure

Gedurende de termijn dat de documenten ter inzage liggen, kan een ieder schriftelijk zijn inhoudelijke reactie kenbaar maken. De reactie moet de datum en uw naam, adres, woonplaats en handtekening bevatten. De reactie kan gericht worden aan het college van Burgemeester en wethouders van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser onder vermelding van inspraakreactie Inrichtingsvisie centrum de Lutte.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Alies Knoop van de gemeente Losser , tel. 06 18105707 of per e-mail: a.knoop@losser.nl

Losser, 24 november 2021

Publicatie

  1. De week van Losser
  2. www.losser.nl

Bijlagen