Ontwerp-bestemmingsplan “Partiële herziening Buitengebied, verzamelplan 2022”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 7581AG 1
Publicatiedatum
23-11-2022

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken bekend dat met ingang van donderdag 24 november 2022 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan “Partiële herziening Buitengebied, verzamelplan 2022” met ID nummer NL.IMRO.0168.bp008vp22-0301.

Beschrijving

Omschrijving plan

Op 19 maart 2013 is door de gemeenteraad de integrale herziening van het bestemmingsplan “Buitengebied” vastgesteld. Sindsdien is het bestemmingsplan regelmatig op ondergeschikte onderdelen herzien. De laatste partiële herziening van het bestemmingsplan is op 9 maart 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. Sindsdien hebben zich diverse ontwikkelingen aangediend, zowel vergunde situaties als beleidswijzigingen, en zijn diverse zaken geconstateerd die verbeterd en verduidelijkt kunnen worden. Om deze reden is het gewenst om een nieuwe partiële herziening, het   bestemmingsplan “Partiële herziening Buitengebied, verzamelplan 2022”, in procedure te brengen.

Inzien bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan kan met ingang van donderdag 24 november 2022 tot en met woensdag 4 januari 2023 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook via www.losser.nl/bekendmakingen en op www.ruimtelijkeplannen.nl  worden bekeken.

Procedure

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op het ontwerp-bestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.  Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Publicatie

  1. De week van Losser
  2. www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
  3. Staatscourant

Bijlagen