Ontwerp bestemmingsplan “Pastoor Geerdinkstraat 30 de Lutte”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 7587AR 30
Publicatiedatum
24-03-2022
Kaart behorende bij: Ontwerp bestemmingsplan “Pastoor Geerdinkstraat 30 de Lutte”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken bekend dat met ingang van donderdag 24 maart 2022 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt het ontwerp bestemmingsplan “Pastoor Geerdinkstraat 30 de Lutte” met ID nummer NL.IMRO.0168.BPH001PH08-0301.

Beschrijving

Omschrijving plan

Het plan voorziet in de sloop van de bestaande woning en het terugbouwen van twee nieuwe grondgebonden doelgroeponafhankelijke woningen op het perceel Pastoor Geerdinkstraat 30 in de Lutte. De bestaande schuur zal daarbij bij één van de woningen worden gehandhaafd. 

Inzien bestemmingsplan

Het ontwerp bestemmingsplan kan met ingang van donderdag 24 maart 2022 tot en met woensdag 4 mei 2022 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook op www.ruimtelijkeplannen.nl  worden bekeken.

Procedure

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op het ontwerp bestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het College van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Losser, 16 maart 2022

Publicatie

  1. De week van Losser
  2. www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
  3. Staatscourant

Bijlagen