Ter inzage Nota bodembeheer

Type bekendmaking
overig
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581AG 1
Publicatiedatum
23-11-2023
Kaart behorende bij: Ter inzage Nota bodembeheer

Om grondverzet niet onnodig te belemmeren en een goede kwaliteit van de bodem te houden is het nodig een actuele nota bodembeheer te hebben.

Beschrijving

Op 14 november 2023 hebben burgemeester en wethouders besloten een nieuw Nota bodembeheer 2.1 gedurende 6 weken ter inzage te leggen. Van 23 november 2023 tot en met 3 januari 2024 kunnen zienswijzen worden ingediend. De ingebrachte zienswijzen zullen worden betrokken bij de nota die daarna voor vaststelling aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Zienwijzen kunnen worden gemaild naar: gemeente@losser.nl.

Procedure

Voor vragen of opmerkingen kunt contact opnemen met Gerrit Jan Haverkamp tel.: 06 12 08 31 36

Bijlagen