Vergunning voor evenement Opkomstfeesten op Martinusplein in Losser

Type bekendmaking
overig
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581AG 1
Publicatiedatum
20-12-2023

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend voor: ¹

Beschrijving

het houden van het evenement Opkomstfeesten op het Martinusplein in Losser op onderstaande data en tijden:

  • Vrijdag 5 januari 2024 20:00 uur tot zaterdag 6 januari 2024 01:00 uur;
  • Zaterdag 6 januari 2024 19:00 uur tot zondag 7 januari 2024 01:00 uur;
  • Zondag 7 januari 2024 13:00 uur tot 20:00 uur;
  • Vrijdag 12 januari 2024 20:00 uur tot zaterdag 13 januari 2024 01:00 uur;
  • Zaterdag 13 januari 2024 19:00 uur tot zondag 14 januari 2024 01:00 uur.

Zaaknummer 23Z02699

Datum bekendmaking 19 december 2023

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.

Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.