Ontwerp-bestemmingsplan “Lutterzandweg 11, De Lutte”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 7587LH 11
Publicatiedatum
21-12-2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken bekend dat met ingang van donderdag 21 december 2023 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan “Lutterzandweg 11, De Lutte” met ID nummer NL.IMRO.0168.bp008vzp22ph008-0301.

Beschrijving

Omschrijving plan

Aan de Lutterzandweg 11 in De Lutte zijn een agrarisch bedrijf met kampeerterrein, een recreatiewoning en een sanitairgebouw aanwezig. Het sanitair gebouw bevindt zich op basis van het geldend bestemmingsplan binnen een bestemmingsvlak waar een recreatiewoning is toegestaan. Het situeren van een recreatiewoning direct naast het sanitairgebouw is met het oog op privacy en rust niet wenselijk. Met het voorliggende bestemmingsplan wordt het bestemmingsvlak voor de recreatiewoning verplaatst zodat elders een kleine recreatiewoning gebouwd kan worden.

Inzien bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan kan met ingang van donderdag 21 december 2023 tot en met woensdag 31 januari 2024 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook via deze website en op www.ruimtelijkeplannen.nl  worden bekeken.

Procedure

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op het ontwerp-bestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.  Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Losser, 20 december 2023

Publicatie

  1. De week van Losser
  2. www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
  3. Gemeenteblad

Bijlagen