Ontwerp-bestemmingsplan “Buitengebied, bosaanplant diverse locaties”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 7581AG 1
Publicatiedatum
21-12-2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken bekend dat met ingang van donderdag 21 december 2023 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan “Buitengebied, bosaanplant diverse locaties“ met ID nummer NL.IMRO.0168.bp008vzp22ph06-0301.

Beschrijving

Omschrijving plan

Binnen de gemeente Losser zijn een aantal particuliere eigenaren die op meerdere percelen in de gemeente in het kader van de Overijsselse Bossenstrategie bos willen realiseren. Om het nieuwe bos voor de toekomst veilig te stellen, is het noodzakelijk de agrarische bestemming van de betreffende percelen te wijzigen naar 'Natuur - Natuur en Bos'.

Inzien bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan kan met ingang van donderdag 21 december 2023 tot en met woensdag 31 januari 2024 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook via deze website en op www.ruimtelijkeplannen.nl  worden bekeken.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op het ontwerp-bestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.  Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Losser, 20 december 2023

Publicatie

  1. De week van Losser
  2. www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
  3. Gemeenteblad

Procedure

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op het ontwerp-bestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.  Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Losser, 20 december 2023

Publicatie

  1. De week van Losser
  2. www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl 
  3. Gemeenteblad

Bijlagen