Ontwerp-bestemmingsplan “Lossersestraat 31-31a, de Lutte”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcodes)
  • 7587PV 31
  • 7587PV 31 a
Publicatiedatum
01-02-2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken bekend dat met ingang van donderdag 2 februari 2023 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan “Lossersestraat 31-31a, de Lutte” met ID nummer NL.IMRO.0168.03ABP00PH002-0301.

Beschrijving

Omschrijving plan

Het bestemmingsplan voorziet in de herontwikkeling van het bedrijfsperceel aan de Lossersestraat 31- 31a in De Lutte met zeven rijwoningen. De bestaande bedrijfswoning blijft behouden als reguliere woningen. Onderdeel van de herontwikkeling betreft de herinrichting van het openbaar gebied. 

Inzien bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan kan met ingang van donderdag 2 februari 2023 tot en met 15 maart 2023 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook via deze website en op www.ruimtelijkeplannen.nl  worden bekeken.

Procedure

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op het ontwerp-bestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.  Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Losser, 1 februari 2023

Publicatie

  1. De week van Losser
  2. www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
  3. Staatscourant

Bijlagen