Voorbereidingsbesluit recreatieparken Losser  

Type bekendmaking
voorbereidingsbesluit
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 7581AG 1
Publicatiedatum
19-07-2023
Kaart behorende bij: Voorbereidingsbesluit recreatieparken Losser  

Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat de gemeenteraad op 11 juli 2023 heeft besloten het voorbereidingsbesluit van 4 oktober 2022 voor de recreatieterreinen met de bestemming ‘Recreatie – Kampeerterrein’ te wijzigen.

Beschrijving

Met dit besluit is het voorbereidingsbesluit uitsluitend nog van toepassing op de volgende terreinen met bijbehorende kadastrale percelen 

  • Lutterzandweg 16 in De Lutte, kadastraal bekend als Gemeente Losser, sectie P, nummers 342 (ged.), 664 en Gemeente Losser, sectie C, nummers 1143, 1190 (ged.), 1191 (ged.), 1227, 1228, 1229;
  • Zandhuizerweg 19 in De Lutte, kadastraal bekend als Gemeente Losser, sectie C, nummers 971, 1047 (ged.), 1088 (ged.), 1219, 1220, 1222.

Het voorbereidingsbesluit verbiedt om het huidige gebruik van gronden en/of bouwwerken op de genoemde percelen te wijzigen.

Procedure

Inzien voorbereidingsbesluit

Het gewijzigde voorbereidingsbesluit treedt op de dag van bekendmaking op 19 juli 2023 in werking. Het voorbereidingsbesluit kan vanaf 19 juli 2023 tijdens de openingstijden van het gemeentehuis worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het besluit kan ook via deze website worden bekeken. Het identificatienummer is NL.IMRO.0168.vbkampeerterreinen-0402. Tegen een voorbereidingsbesluit staat geen bezwaar of beroep open.

Losser, 19 juli 2023

Publicatie

  1. De week van Losser
  2. www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
  3. Gemeenteblad

Bijlagen