Voorontwerp “Bestemmingsplan Buitengebied partiele herziening Natuurbegraafplaats op Aust”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587LA 25
Publicatiedatum
15-07-2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken bekend dat met ingang van donderdag 15 juli 2021 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt het voorontwerp “Bestemmingsplan Buitengebied partiele herziening Natuurbegraafplaats op Aust”, met ID nummer NL.IMRO.0168.BP008vzp1703-0201. 

Beschrijving

Omschrijving plan

De beoogde ontwikkeling betreft de gefaseerde realisatie van een natuurbegraafplaats ter plaatse van het perceel kadastraal bekend gemeente Losser, sectie C, nummer 1242. Het terrein bevindt zich nabij de Zandhuizerweg in het Lutterzand en is in totaliteit 18,25 hectare groot. Daarvan blijft er ongeveer 12,1 hectare over voor het natuurbegraven. Er komt een entreegebouw (maximaal 250 m2) met daarbij ruimte voor 35 parkeerplaatsen. 

Inzien bestemmingsplan

Het voorontwerp “Bestemmingsplan Buitengebied partiele herziening Natuurbegraafplaats op Aust” kan met ingang van 15 juli 2021 gedurende zes weken tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook  op www.ruimtelijkeplannen.nl  worden bekeken.

Procedure

Inspraakreacties

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling inspraakreacties indienen. Schriftelijke inspraakreacties moeten worden gericht aan het college van Burgemeester en wethouders van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.  Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444. 

Losser, 14 juli 2021 

Publicatie

  1. De week van Losser
  2. www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl 
  3. Staatscourant

Bijlagen