Ontwerp-bestemmingsplan “Partiële herziening Koopsweg 1, De Lutte”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 7587PL 1
Publicatiedatum
14-12-2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken bekend dat met ingang van donderdag 14 december 2023 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan “Partiële herziening Koopsweg 1, De Lutte” met ID nummer NL.IMRO.0168.bp008vzp20ph007-0301.

Beschrijving

Omschrijving plan

Dit plan maakt het mogelijk om een extra bedrijfshal op te richten ten behoeve van een bestaand bedrijf aan de Koopsweg 1 De Lutte. Met een landschappelijk inpassingsplan wordt ervoor gezorgd dat de uitbreiding in de omgeving op een goede manier wordt ingepast.

Inzien bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan kan met ingang van donderdag 14 december 2023 tot en met woensdag 24 januari 2024 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook via de website  en op www.ruimtelijkeplannen.nl  worden bekeken.

Procedure

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op het ontwerp-bestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.  Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Losser, 13 december 2023

Publicatie

  1. De week van Losser
  2. www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
  3. Gemeenteblad

Bijlagen