Ontwerp-bestemmingsplan “Losser dorp, partiële herziening Kloppenstraat 75-77”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 7581AG 1
Publicatiedatum
14-12-2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken bekend dat met ingang van donderdag 14 december 2023 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan “Losser dorp, partiële herziening Kloppenstraat 75-77” met ID nummer NL.IMRO.0168.01BP001PH19-0301.

Beschrijving

Omschrijving plan

Het betreffende plan heeft betrekking op de voormalige kerklocatie aan de Kloppenstraat 77 te Losser. Het plan voorziet in de bouw van drie appartementsgebouwen bestaande uit in totaliteit 37 wooneenheden.

Inzien bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan kan met ingang van donderdag 14 december tot en met 24 januari 2024 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook via deze website en op www.ruimtelijkeplannen.nl  worden bekeken.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op het ontwerp-bestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.  Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Ontwerp beeldkwaliteitsplan “Martinuskerk Losser”

Burgemeester en wethouder maken tevens bekend dat gelijktijdig met het bestemmingsplan het  ontwerp beeldkwaliteitsplan “Martinuskerk Losser” vanaf donderdag 14 december 2023 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt.

Omschrijving beeldkwaliteitsplan

In de gemeentelijke welstandsnota is geen rekening gehouden met de nieuwe functie voor deze locatie, daarom is voor deze locatie een beeldkwaliteitsplan gemaakt. Het beeldkwaliteitsplan vervangt voor deze locatie de welstandsnota.

Inzien beeldkwaliteitsplan

Het ontwerp beeldkwaliteitsplan ligt gelijktijdig met het ontwerp bestemmingsplan ter inzage. Het beeldkwaliteitsplan kan tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het beeldkwaliteitsplan kan ook via deze website worden bekeken.

Procedure

Inspraak

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een inspraakreactie indienen op het ontwerp beeldkwaliteitsplan. Schriftelijke inspraakreacties moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.  Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Losser, 13 december 2023

Publicatie

  1. De week van Losser
  2. www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
  3. Gemeenteblad

Bijlagen