Ontwerp-bestemmingsplan “Buitengebied, Postweg 17-19 De Lutte”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcodes)
  • 7587PB 19
  • 7587PB 17
Publicatiedatum
14-12-2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken bekend dat met ingang van donderdag 14 december 2023 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan “Buitengebied, Postweg 17-19 De Lutte” met ID nummer NL.IMRO.0168.bp008vzp22ph03-0301.

Beschrijving

Omschrijving plan

Het agrarisch bedrijf aan de Postweg 17-19 in De Lutte ligt op korte afstand van het Natura 2000-gebied Landgoederen Oldenzaal. Vanwege de problematiek rondom stikstof in relatie tot deze Natura 2000-gebieden en de gevolgen hiervan voor de agrarische sector, is gezocht naar een verbreding van de bedrijfsactiviteiten. Dit heeft geleid tot de bouw van vakantiehuis ‘Het Haerman’ in 2022. Met het voorliggende bestemmingsplan wil men deze recreatieve nevenactiviteit uitbreiden door hier vier vakantieverblijven aan toe te voegen. Met de realisatie van deze vakantieverblijven, ‘Haermans huuskes’ genoemd, wordt bijgedragen aan een duurzaam toekomstperspectief voor het bedrijf op de lange termijn.

Inzien bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan kan met ingang van donderdag 14 december 2023 tot en met woensdag 24 januari 2024 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook via deze website en op www.ruimtelijkeplannen.nl  worden bekeken.

Procedure

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op het ontwerp-bestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.  Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Losser, 13 december 2023

Publicatie

  1. De week van Losser
  2. www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
  3. Gemeenteblad

Bijlagen