Ontwerp-bestemmingsplan “Buitengebied, Deppenbroekweg 1 Losser”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 7582RD 1
Publicatiedatum
14-12-2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken bekend dat met ingang van donderdag 14 december 2023 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan “Buitengebied, Deppenbroekweg 1 Losser” met ID nummer NL.IMRO.0168.bp008vzp22ph05-0301.

Beschrijving

Omschrijving plan

Op 7 juni 2022 heeft de gemeenteraad de ‘motie Kienhuis’ aangenomen en het college van B&W opgedragen om te onderzoeken hoe de bedrijfsvoering van handelsonderneming Kienhuis zoveel mogelijk gecontinueerd kan worden binnen de bestaande legale bebouwing. Met dit bestemmingsplan wordt uitvoering gegeven aan deze motie en wordt het kader geboden om de bestaande legale bebouwing en bijbehorend terrein in gebruik te nemen voor een groothandel in hout- en bouwmaterialen. 

Inzien bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan kan met ingang van donderdag 14 december 2023 tot en met woensdag 24 januari 2024 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook via deze website en op www.ruimtelijkeplannen.nl  worden bekeken.

Procedure

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op het ontwerp-bestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.  Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Losser, 13 december 2023

Publicatie

  1. De week van Losser
  2. www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
  3. Gemeenteblad

Bijlagen