Ontwikkeling terrein oude Martinusschool

Er komen woningen en een parkeerterrein op het terrein aan de Enschedesestraat in Losser

Het gebouw van de voormalige Martinusschool aan de Enschedesestraat in Losser is in 2019 gesloopt. Dit terrein ligt momenteel braak en is eigendom van de gemeente.

Plan voor starterswoningen

Burgemeester en wethouders maakten een plan voor de bouw van 7 grondgebonden starterswoningen op de plek van de voormalige Martinusschool. Ook een parkeerterrein is onderdeel van dit plan. Dit parkeerterrein is bereikbaar vanaf de Zweermanstraat.

Stand van zaken

De volgende fase van dit project is het bouwen van woningen. Er is een openbare verkoopprocedure van de kavels voor marktpartijen. Meer informatie staat op Aankondiging openbare verkoop ontwikkeling strook grond voormalige Martinusschool gemeente Losser.