Ontwikkeling park De Drie Bogen

We knappen De Drie Bogen op, het park bij de Maria Geboortekerk

We knappen De Drie Bogen op, het park bij de Maria Geboortekerk. We richten het park opnieuw in. En we maken een mooie, natuurlijke verbinding tussen het centrum en het Dinkeldal.

Werkzaamheden

  • We maken ruimte voor het (tijdelijk) opslaan van water.
  • We zorgen voor verlichting van het waterornament achter in het park.
  • Er komen meer planten en meer verschillende soorten.
  • In het park is het beginpunt van de oude Dorpsbleek. Die loopt via het centrum naar het Dinkeldal. We maken de loop van de Dorpsbleek waar mogelijk zichtbaar.
  • We maken het park toegankelijker voor iedereen.

Planning

De werkzaamheden begonnen in januari en duren naar verwachting tot half april.