Herinrichting centrumplein De Lutte

We gaan het centrumplein opnieuw inrichten. Doel is een leefbaar en aantrekkelijk centrum

We gaan het centrumplein in De Lutte opnieuw inrichten. Doel is een leefbaar en aantrekkelijk centrum. Iedereen levert een bijdrage:

  • Gemeente investeert in openbare ruimte
  • Horecaondernemers pakken in onderlinge samenwerking hun terrassen aan
  • Dorpsraad en gemeente plaatsen samen welkomstborden

Stand van zaken

  • Ondernemers, inwoners en overige betrokkenen maakten samen met de gemeente een ontwerpvisie. De gemeenteraad heeft die vastgesteld op 8 maart 2022.
  • Het concrete ontwerp is te bekijken via de links hieronder. 
  • De bedoeling is in het najaar van 2023 te starten met de werkzaamheden. 

Meer informatie