Aanvraag omgevingsvergunning Wolshagen 19, 7581 RK Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581RK 19
Publicatiedatum
09-06-2021
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Wolshagen 19, 7581 RK Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Uitbreiden van een woning aan de linkerzijgevel op het perceel Wolshagen 19, 7581 RK Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.