Ter inzage legging concept Woonvisie Losser 2021 – 2031

Type bekendmaking
overig
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 7581AG 1
Publicatiedatum
08-04-2021
Kaart behorende bij: Ter inzage legging concept Woonvisie Losser 2021 – 2031

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken bekend dat met ingang van donderdag 8 april 2021 gedurende 4 weken voor iedereen ter inzage ligt de concept Woonvisie Losser  2021 – 2031.  

Beschrijving

Omschrijving Woonvisie

De gemeente Losser is bezig met het opstellen van een nieuwe Woonvisie voor de periode 2021 – 2031. De woningmarkt is voortdurend in beweging. Dat maakt het noodzakelijk dat de gemeente haar beleid van tijd tot tijd herijkt. In de concept Woonvisie Losser 2021 – 2031 zijn de uitgangspunten, ambities en voornemens voor de komende 10 jaar verwoord. 

Inzien Woonvisie

De concept Woonvisie Losser kan met ingang van 8 april 2021 tot en met 5 mei 2021 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. De concept Woonvisie Losser 2021 – 2031 kan ook via deze website worden bekeken. 

Procedure

Inspraakreacties

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.  

Losser, 7 april 2021

Publicatie

1.    De week van Losser
2.     www.losser.nl 

Bijlagen